Programs

IDARA YA USHIRIKIANO WA KIMATAIFA NA URATIBU WA WAZANZIBAR WANAOISHI NCHI ZA NJE

PROGRAMU: Ushirikiano wa Kikanda, Kimataifa na Uratibu wa Zanzibar Wanaoishi Nchi za Nje
MATOKEO YA MUDA MREFU: Zanzibar kufaidika na fursa za kiuchumi na kijamii zinazotokana na Jumuiya za kikanda na Kimataifa na Wazanzibari wanaoishi nje ya nchi

PROGRAMU NDOGO: Kuiwakilisha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika mikutano ya Kikanda na Kimataifa
LENGO KUU: Kuimarisha mtengamano wa Kikanda, Taasisi za Kimataifa na ushirikiano mwema na Nchi marafiki na kutumia fursa za Kiuchumi na Kijamii zinazotokana na Jumuiya na Wazanzibar wanaoishi nje ya Nchi

PROGRAMU NDOGO: Uratibu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika masuala ya Diaspora 
LENGO KUU: Kuimarisha mtengamano wa Kikanda, Taasisi za Kimataifa na ushirikiano mwema na Nchi marafiki na kutumia fursa za Kiuchumi na Kijamii zinazotokana na Jumuiya na Wazanzibar wanaoishi nje ya Nchi

VISION. 
To be an Office that facilitates the engagement of Zanzibaris living in Diaspora, who will ultimately be part of Zanzibar development Stakeholders, devoted for socio-economic development.

MISSION.
To act as a bridge between the government of Zanzibar and Zanzibaris living in Diaspora, and preparing a Conducive environment for their effective engagement in socio-economic development of Zanzibar.
RESPONSIBILITIES OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION AND ZANZIBAR DIASPORA.